Pogledajte Karakteristike Naših Pvc Sistema

Naprodavaniji Prozori

Standard

Roloplast Fenster 600
6 Komora
Ugradna Dubina 75mm
2 Dihtung Gume
2 Slojno Niskoemisiono Staklo 24mm
Roto NT Okovi
Uf do 1,37 W/m2K
Rwp do 44dB
Garancija 5 Godina

Najprodavaniji prozori

Standard +

REHAU Euro Design 70
5 Komora
Ugradna Dubina 70mm
2 Dihtung Gume
2 Slojno Niskoemisiono Staklo 24mm
Gretsch-Unitas Okovi
Uf do 1,3 W/m2K
Rwp do 44dB
Garancija 10 Godina

Najprodavaniji Prozori

Termo

REHAU Euro Design 70
5 Komora
Ugradna Dubina 70mm
2 Dihtung Gume
3 Slojno Niskoemisiono Staklo 36mm
Gretsch-Unitas Okovi
Uf do 1,1 W/m2K
Rwp do 45dB
Garancija 10 Godina

Naprodavaniji Prozori

Termo +

Roloplast Fenster 700
7 Komora
Ugradna Dubina 81,5mm
2 Dihtung Gume
3 Slojno Niskoemisiono Staklo 44mm
Roto NT Okovi
Uf do 1,04 W/m2K
Rwp do 45dB
Garancija 5 Godina

Naprodavaniji Prozori

Elite

REHAU Synego 80
7 Komora
Ugradna Dubina 80mm
3 Dihtung Gume
3 Slojno Niskoemisiono Staklo 44mm
Gretsch-Unitas Okovi
Uf do 0,94 W/m2K
Rwp do 47dB
Garancija 10 Godina

Karakteristike Standard Pvc Sistema

Pvc Profil roloplast fenster 600

Montira se najčešće kod adaptacije i renoviranja stambenih objekata. Koeficijent provodljivosti temperature Uf= do 1,37 W/m2K. Izrađen je od 6 komora u štoku i krilu elementa. Poseduje dve izolaciono-zaptivne gume (dihtunga)

staklopaket 24mm

Niskoemisioni staklopaket u konfiguraciji 4+16+4mm sa niskoemisionim premazom. Prostor između slojeva stakla ispunjen je gasom Argon. Pored dobre zaštite od razmene temperature poseduje zvučnu izolaciju Rwp= do 44db. Proizvođač je kompanija IC glass.

okov Roto NT

Okov proizveden u Nemačkoj. Namena je pre svega montaža elemenata u stambenim i poslovnim objektima gde je korišćenje elemenata umereno do blago pojačano.

garancija

Osnovna garancija je 5 godina na celokupan sistem. Kod ugradnje u stambenim objektima uz pravilno korišćenje i održavanje vek trajanja je više od 30 godina uz zadržavanje potpune funkcionalnosti sistema.

Osnovne laminacije Standard Pvc Sistema

Karakteristike Standard+ Pvc Sistema

Pvc Profil rehau euro Design 70

Montira se najčešće kod adaptacije stambenih objekata. Koeficijent provodljivosti temperature Uf= do 1,3 W/m2K. Izrađen je od 5 komora u štoku i krilu elementa. Poseduje dve izolaciono-zaptivne gume (dihtunga).

staklopaket 24mm

Niskoemisioni staklopaket u konfiguraciji 4+16+4mm sa niskoemisionim premazom. Prostor između slojeva stakla ispunjen je gasom Argon. Pored dobre zaštite od razmene temperature poseduje zvučnu izolaciju Rwp= do 44db. Proizvođač je kompanija Guardian.

okov gretsch-unitas gu

Premium okov proizveden u Nemačkoj. Zbog visokog kvaliteta i trajnosti često se koristi kod izrade elemenata velike težine i komplikovane konstrukcije. Namena je pre svega montaža elemenata u poslovnim objektima gde je korišćenje elemenata znatno pojačano.

garancija

Osnovna garancija je 10 godina na celokupan sistem. Kod ugradnje u stambenim objektima uz pravilno korišćenje i održavanje vek trajanja je više od 30 godina uz zadržavanje potpune funkcionalnosti sistema.

Osnovne laminacije

Karakteristike Termo Pvc Sistema

Pvc Profil rehau Euro design 70

Montira se najčešće kod adaptacije i renoviranja stambenih objekata. Koeficijent provodljivosti temperature Uf= do 1,1 W/m2K. Izrađen je od 5 komora u štoku i krilu elementa. Poseduje dve izolaciono-zaptivne gume (dihtunga).

staklopaket 36mm

Niskoemisioni staklopaket u konfiguraciji 4+12+4+12+4mm sa niskoemisionim premazom. Prostor između slojeva stakla ispunjen je gasom Argon. Pored odlične zaštite od razmene temperature poseduje zvučnu izolaciju Rwp= do 45db. Proizvođač je kompanija Guardian.

okov gretsch-unitas gu

Premium okov proizveden u Nemačkoj. Zbog visokog kvaliteta i trajnosti često se koristi kod izrade elemenata velike težine i komplikovane konstrukcije. Namena je pre svega montaža elemenata u poslovnim objektima gde je korišćenje elemenata znatno pojačano.

garancija

Osnovna garancija je 10 godina na celokupan sistem. Kod ugradnje u stambenim objektima uz pravilno korišćenje i održavanje vek trajanja je više od 30 godina uz zadržavanje potpune funkcionalnosti sistema.

Osnovne laminacije

Karakteristike Termo+ Pvc Sistema

Pvc Profil roloplast fenster 700

Montira se najčešće kod novogradnje i adaptacije stambenih i poslovnih objekata. Koeficijent provodljivosti temperature Uf= do 1,04 W/m2K. Izrađen je od 7 komora u štoku i krilu elementa. Poseduje dve izolaciono-zaptivne gume (dihtunga)

staklopaket 44mm

Niskoemisioni staklopaket u konfiguraciji 4+16+4+16+4mm sa niskoemisionim premazom. Prostor između slojeva stakla ispunjen je gasom Argon. Pored odlične zaštite od razmene temperature poseduje zvučnu izolaciju Rwp= do 45db. Proizvođač je kompanija IC glass.

okov Roto NT

Okov proizveden u Nemačkoj. Namena je pre svega montaža elemenata u stambenim i poslovnim objektima gde je korišćenje elemenata umereno do blago pojačano.

garancija

Osnovna garancija je 5 godina na celokupan sistem. Kod ugradnje u stambenim objektima uz pravilno korišćenje i održavanje vek trajanja je više od 30 godina uz zadržavanje potpune funkcionalnosti sistema.

Osnovne laminacije

Karakteristike Elite Pvc Sistema

Pvc Profil rehau synego

Montira se najčešće kod novogradnje niskoenergetskih objekata. Koeficijent provodljivosti temperature Uf= do 0,94 W/m2K. Izrađen je od 6 komora u štoku i 7 komora u krilu elementa. Poseduje tri izolaciono-zaptivne gume (dihtunga).

staklopaket 44mm

Niskoemisioni staklopaket u konfiguraciji 4+16+4+16+4mm sa niskoemisionim premazom. Prostor između slojeva stakla ispunjen je gasom Argon. Pored odlične zaštite od razmene temperature poseduje zvučnu izolaciju Rwp= do 47db. Proizvođač je kompanija Guardian.

okov gretsch-unitas gu

Premium okov proizveden u Nemačkoj. Zbog visokog kvaliteta i trajnosti često se koristi kod izrade elemenata velike težine i komplikovane konstrukcije. Namena je pre svega montaža elemenata u poslovnim objektima gde je korišćenje elemenata znatno pojačano.

garancija

Osnovna garancija je 10 godina na celokupan sistem. Kod ugradnje u stambenim objektima uz pravilno korišćenje i održavanje vek trajanja je više od 30 godina uz zadržavanje potpune funkcionalnosti sistema.

Osnovne laminacije